Gmina Grybów

12: Jacek Migacz
50%10: Piotr Krok
38%11: Krzysztof Michalik
13%13: Piotr Wojtas
0%GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE